Mer information

Vi har fått stor uppskattning för våra artiklar om olika seglingsvatten och de som har fått kopior på våra hamnlistor har varit väldigt tacksamma. Nu tar vi tillfället i akt att organisera informationen bättre och göra den mer tillgänglig. Vi har skapat ett nytt menyval som vi kallar ”Länder och hamnar”. Här tänker vi, område för område samla den information vi har och får framöver.

Det är kanske inte så aktuellt just nu att segla iväg inom Europa, men vi kan alla drömma oss bort. Just nu kan det kanske också finnas lite extra tid för det. Vi hoppas vi kan stå för lite inspiration i dagsläget och information inför och under kommande seglingar. Redan nu är nästan all information inlagt, det kan komma lite till framöver.