Årets segling 2018

I år har vi seglat ca 2 300 sjömil. Första delen från Lagos i Portugal (röd linje) gick i stort österut till Fiumicino utanför Rom. Vi seglade strax under 1 500 sjömil från slutat av mars till slutet av juli.

Andra delen (grön linje) blev en segling i Tyrrenska sjön. Från Rom ned till Syrakusa och sedan upp till Gaeta där vi nu ligger för vintern. Vi seglade drygt 800 sjömil från början av september till mitten av oktober.