Planering i Coronatider

Ja, det är förmodligen så svårt att man lika gärna kunde låta bli. Men vi måste ju, eftersom vi vill segla hem. Vi har fått beskedet från Spanska myndigheter att vi kan segla när vi vill om vi seglar till Sverige. Vi tänker att vi ska segla så snart väder och vind känns rimligt.

Med vad vi vet i dag och den information vi har från båtar som seglat före oss under de senaste veckorna så har vi gjort en grov plan/rutt för hemseglingen. Vi har skissat den grovt i sjökortet nedan. Där finns bara två stopp angivna, vi tror nog att det kan bli fler beroende på väder och vind. Totala sträckan kommer att bli minst 2 000 sjömil och vi räknar med sammantaget mellan 16 och 20 dagar på havet.

Streckad linje och blåa pluppar är planerad rutt. Trianglar markerar dygnsetapper. Röd linje är vår segling söderut och in i Medelhavet 2017/18. Blå linje är vår segling hem från Grekland 2019. Lodrät streckad röd linje är så långt ut vår försäkring täcker.

Den första hamnen i La Coruña är, som vi bedömer det, ett säkert kort. Dvs vi har tidigare besked från dem, och erfarenheter från andra båtar, att vi är välkomna och att vi kan få diesel om vi behöver. Nästa hamn i Ramsgate är mer ett önsketänkande om ett stopp halvvägs. Vi har inte tillräcklig information ännu men andra båtar har använt flera olika alternativ. Kanske kan det bli två stopp i stället för ett i nästa planering.

Vi vill gärna segla med förliga vindar, bra väder och lite sjö. Verkligheten blir säkert, som alltid, en inte alltid guldkantad kompromiss. Det enda man vet med säkerhet är att vinden ofta blåser mot när man vill segla någonstans på kort tid. Vi brukar säga att ju längre tid man har på sig, desto bättre väder får man (eftersom man har tid att vänta).

Vi använder två typer av väderprognoser. Grib-filer med vindinformation som vi integrerar i sjökortet är den ena. Dessa laddar vi ned från två källor. Dels GMN Marine Weather Services, som ger oss övergripande (halva Atlanten) 7 dagars prognoser baserat på Amerikanska NOAA:s modeller. Dels franska Meteo Consult som ger oss detaljerade prognoser för två dygn och mindre områden, t ex halva Portugals kust.

Sedan använder vi WEB baserade prognoser från bl a Windy, Windfinder, Met Office, IPMA (Portugal och nordatlanten), Meteo Consult (kustväder), LaMMA (Medelhavet), DMI (Nordsjön och Danmark), Wetter Online (14 dagars prognos), Weather Spark (”medelväder”). Dessa prognoser går inte att ladda ned men vi tar skärmbilder och sparar för att kunna titta på dem även när vi inte har internet.

De väderprognoser vi kan få idag är generellt sett väldigt tillförlitliga två dyn framåt. Även tredje dygnet stämmer ofta bra men sedan blir det mer och mer osäkert. Genom att jämföra flera olika prognoser kan man ändå få en uppfattning om vad som kan komma att hända 3-5 dagar framåt i tiden, t ex risk för stormar, hög sjö etc. Vi har även tillgång till 14 dagars prognoser som kan ge oss ett hum om hur det kanske kan se ut efter en vecka men det är inget man kan planera en längre segling utifrån.

Vädret om en vecka från två olika prognosmodeller. Den vänstra har för lite vind, den högra för mycket. Den här gången är de i alla fall överens om riktning.

Vi försöker planera vår segling så att vi kan få nya prognoser med minst tre dagars mellanrum, gärna varannan dag. Det kommer ibland att kräva att vi seglar in mot en udde/kust, helst dagtid med tanke på fiskeredskap och kustnära trafik, för att få internetuppkoppling. Under bra förhållanden får vi det redan 10 sjömil ut.

Nu i början tänker oss att i en första etapp segla upp mot Algarve, Portugals sydkust, en sträcka på ca 325 sjömil vilket tar runt tre dygn. Där finns, vad vi vet idag, två alternativa ställen där vi kan ankra. Vi kommer, om allt funkar normalt, att få färska väderrapporter i Gibraltar sund efter ett drygt dygns segling. Då har vi säker prognos den återstående tiden upp till Algarve.

När vi sedan närmar oss Algarvekusten kan vi få nya prognoser. Ser vädret då bra ut planerar vi att fortsätta, utan att stanna, direkt norrut längs Portugal till Galicien. Det är ungefär lika långt till, dvs ytterligare tre dygn. Väljer vi att även gå runt Finistere till La Coruna tar det ett dygn till, dvs sju dygn totalt (eller kanske snarare mellan 6 och 8 beroende på vindar och strömmar). Längs kusten finns flera möjligheter att få nya prognoser så att vi helatiden har bra koll på vädret. Där finns också möjligheter att ”gömma sig” om det blir sämre väder än förväntat.

En reaktion på ”Planering i Coronatider”

Kommentarer är stängda.