Gångtidsövervakning av pumpar

Låter man en pump gå för länge kommer den förr eller senare att gå sönder. Det finns flera orsaker till att pumpar gå för länge. Det kan komma luft i dem så att de aldrig kommer upp i tryck och det kan läcka så att de pumpar ut vatten i båten. Vi har också ett toasystem som bygger på vakuum och där är det inte alltid som ventilerna tätar som de ska och då kommer inte vakuumenheten ned i tryck utan pumpen fortsätter att gå.

Vi skyddar våra pumpar med ett tidrelä och vi har dessutom indikeringar som visar om en pump går respektive om skyddet har löst ut. De flesta pumpar har någon form av kontakt som styr om pumpen går eller inte, det vanligaste är tryck eller nivå. Typiska vattenpumpar har en inbyggd sådan vakt. Vi har tagit rätt på tillslagssignalen, den signal som gör att pumpen startar, och använder denna för indikering av drift i vår panel med pumpsäkringar/brytare.

Pumppanelen med en pump i drift (nr 2 från vänster)
och en pump som stoppats av skyddet (nr 4 från vänster)

För att skydda pumparna matas de via ett tillslagsfördröjt relä med växlande kontakt. Som tillslagssignal till reläet använder vi ovan nämnda indikering som kopplas in via en diod som förhindrar att ström ”bakmatar” pumpen. Om tillslaget varit till för länge så växlar reläets kontakt, matningen till pumpen bryts och kopplas i stället som ”tillsignal” så att reläet tar självhållning och indikerar också i ovan nämnda panel.

Hela systemet återställs genom att man bryter strömmen till pumpen. På liknande sätt återställs timern om pumpen stoppar. Det är ganska bra, även om det inte är något fel, för då kan man t ex inte duscha för länge…

För att få till det hela behövs ett (ganska dyrt) programerbart tidrelä, två dioder samt lite extra kablar. Pumpen måste också vara matad via en brytare för att kunna återställas. Vi använder säkringsbrytare.

Så här har vi kopplat pumpskyddet. Om man vill släcka driftindikeringen när skyddet löst ut kopplar man indikeringslampan innan dioden i stället.

Vi har ställt våra pumpar lite olika. Sjövattenpumpen som vi ofta använder för att skölja med får gå ca 3 minuter, färskvattenpumpen ungefär hälften så länge och toapumpen bara lite längre än vad det normalt tar, då det är en bälgpump som lätt tar skada om den går för länge.

Vi använder inte det här systemet för våra länspumpar. De måste få lov att gå så länge det behövs.