Lefkas

Efter morgonfika med ”gubbarna” och flera bra tips om hamnar norröver så lämnar vi hamnen vid elva. Det blåser en måttlig NO så vi rullar ut Code 0 och seglar över viken. Under nästa udde dör vinden så motorn startas. Den får sedan gå resten av vägen till Lefkas där vi lägger till vid stadskajen vid tvåtiden.

Sista biten går man den grävda kanalen genom låglandet som förbinder, eller snarare förband, Lefkas med fastlandet.

Det ligger många båtar i Lefkas…

Efter lunch och lite avkoppling i värmen går vi p staden. Vi hittar bra butiker och kan proviantera för kommande seglingar. VI hittar också ett lab som kan ta Evas blodprover. Middag på båten och sedan TV kväll.