Hamnar längs rutten hem

Med vad vi vet i dag och den information vi har från båtar som seglat före oss under de senaste veckorna så har vi gjort en grov plan/rutt för hemseglingen, se tidigare inlägg. Den är nu kompletterad med mer information om ett antal hamnar och ankarplatser längs rutten.

Vi har fått besked om att det, trotts att det i princip är förbud att segla, är OK att ge sig av om vi seglar hem. Vi har då skrivit till en hel del hamnar och marinor och frågat hur de ställer sig till att vi kommer in. Vi frågade om det går att ankra, tanka diesel och gå till kaj. Vi var noga med att påpeka till alla att vi inte nöjesseglar. De svar vi fått har varierat och vi väntar fortfarande på mer information.

Strålande solsken i dag men västlig kuling. Inget väder att gå ut genom Gibraltarsund i.

Vi har även korresponderat med många andra seglare. Vår tolkning av den information vi fått om olika länder och hamnar har vi sammanställt i ett Excel ark under menyvalet ”Länder och hamnar”. Vi känner oss nu trygga med att det finns tillräckligt med möjligheter till skydd, vila och bränsle längs vår tänkta rutt.

Om du som läser detta själv planerar en liknande segling delar vi gärna informationen i ”original” via mejl och vi tar tacksamt emot kommentarer, förslag och ytterligare information från er som planerar att segla eller redan har seglat samma väg. Vi vill helst ha mejl, se adress upp till vänster, det är enklast för oss att hantera.

VI kommer nu att skriva till och i norra Spanien sedan kontrollera vilka Franska, Engelska och Hollänska hamnar vi har möjlighet att gå in i. Vi har flera exempel de senaste veckorna på båtar som fått vända och gå ut ur Engelska (och Franska) hamnar men också en del positiva erfarenheter.