Kavala

Kavala är i dag en modern stad med drygt 70 000 invånare men en för regionen ganska typisk historia.

Här fanns en Thrakisk bosättning redan 1 000 år f Kr. Från Paros kom kolonisatörer på 600 talet f Kr och 346 f Kr underkastade man sig Makedonien (det Makedonien som Alexander den store kom ifrån). Sedan kom Romarna i drygt 400 år och på slutet av 700 talet e Kr var det Bysans tur. Normanderna brände staden på 1 100 talet och 1 391blev man en del av det Ottomanska riket.

Att det finns en lång ottomansk historia märks tydligt när man går upp i staden.

Vi går verkligen uppför för att komma till borgen på bergets topp. Härifrån har man bra överblick över omgivningarna och den moderna staden som breder ut sig längs bergssluttningen.

Från borgen syns den gamla akvedukten som en gång försörjde staden.